Služby

Nabídka sestavená na míru je pro klienta nejlepší volbou z pohledu jeho potřeb.

Účetnictví a poradenství

Ochraňte své podnikání.

Účetnictví je zpracováno dle stanovených zákonných norem, vyhlášek, standardů.

Zástup při kontrolách na FÚ, ZP, OSSZ.

Činnost účetních poradců je bezplatná pro klienty, kteří mají uzavřenou smlouvu o poskytování účetních služeb.

Tato služba je poskytována dle individuálních požadavků klientů, možnost využít i službu on-line.

Daňová evidence  

V jednoduchosti je síla, která se nesmí podceňovat.

Daňová evidence pro drobné podnikatele v okolí Sokolova, Chebu a Karlových Varů.

Vyhodnocení zda vést daňovou evidenci, či uplatňovat výdaje procentuálním  paušálem z příjmů, či využít institut tzv. paušální daně. 

Zástup při kontrolách na FÚ, ZP, OSSZ.

Mzdová agenda

Základní pilíř každého zaměstnavatele.

Zpracování mezd pro malé organizace do 25 zaměstnanců, pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, dohody o provedení činnosti.

Výpočty srážek, součinnosti s úřady, státními institucemi, exekutory, insolvenčními správci.

Roční vyúčtování daně ze závislé činnosti, evidenční listy, přihlášky a odhlášky zaměstnanců. Komunikace formou e- portálu OSSZ, ZP.

Zastupování při kontrolách na OSSZ a ZP na základě plné moci.

Daňové právo a poradenství

Ve spolupráci s našimi partnery.

Tuto službu poskytujeme s cílem eliminovat chyby s daňovým dopadem. V poslední době se rozmáhá poradenství on-line.

Firmám, kterým vedeme účetnictví poskytujeme toto poradenství ve spolupráci s naším partnerem přes daňové právo.

Daň je určitý druh právního vztahu.  

Daňová přiznání a registrace.

Využíváme e- podání.

Zpracováváme podklady k daňovým přiznáním z příjmů fyzických osob, právnických osob, přiznání k dani z přidané hodnoty, kontrolní hlášení, souhrnného hlášení, silniční daně, majetkové daně atd.

Možnost prodloužení daňového přiznání z příjmů ve spolupráci s daňovým poradcem či daňovou kanceláří.

Registrace k jednotlivým daním.

Školení, prodej a zprostředkování

Je důležité podělit se o znalosti a být nápomocen.

Možné proškolení v účetním programu MONEY, chytré aplikace idoklad, individuální konzultace pro studující k přípravě zkoušek z účetnictví.

Zprostředkování prodeje účetního programu MONEY, zajištění překladů do jazyka anglického, německého a polského.
Pro neziskové organizace, občanská sdružení, lékaře, drobné řemeslníky a malé firmy vytváříme www prezentace.